نشست علمی نقش طب عدلی در اثبات قضایای حقوقیدر تاریخ 2 جوزا 1398 با حضور دکترعلیرضا قاسمی طوسی استاد پزشک قانونی(طب عدلی) دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دانشگاه ابن سینا کابل برگزار گردید.

کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه