پوشه تضمین کیفیت فرم ها

اسناد

انتخاب Toggle عنوان تاریخ
pdf رهنمود ساختاری و وظیفوی برنامه های ارتقای کیفیت ( pdf, 3.44 MB ) (370 دانلود) محبوب
pdf سه مدل مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات ( pdf, 354 KB ) (141 دانلود) محبوب
اسناد فرم ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس استادان ( docx, 1.67 MB ) (499 دانلود) محبوب
اسناد فورم گزارش دهی مرور دوره یی برنامه های علمی نهاد تحصیلی ( docx, 123 KB ) (462 دانلود) محبوب
اسناد فورمه نظرخواهی در مورد نحوه تدریس استاد ( docx, 18 KB ) (470 دانلود) محبوب
pdf مدیریت استراتژیک فرآیندها و مدل ها ( pdf, 5.22 MB ) (156 دانلود) محبوب
pdf مروری بر مدل های برنامه ریزی استراتژیک ( pdf, 272 KB ) (138 دانلود) محبوب
اسناد پرسش نامه تجزيه و تحليل محيط خارجی ( docx, 129 KB ) (466 دانلود) محبوب
اسناد پرسش نامه تجزيه و تحليل محيط داخلی ( docx, 130 KB ) (484 دانلود) محبوب
pdf پرسشنامه ارزیابی از کیفیت تدریس ( pdf, 595 KB ) (464 دانلود) محبوب
pdf پرسشنامه ارزیابی تحقیقات علمی ( pdf, 595 KB ) (466 دانلود) محبوب
pdf پرسشنامه ارزیابی نشرات علمی ( pdf, 619 KB ) (487 دانلود) محبوب
pdf پرسشنامه توسعه کریکولم ( pdf, 668 KB ) (518 دانلود) محبوب
pdf چارچوب ارتقای کیفیت و اعتبار دهی ( pdf, 645 KB ) (146 دانلود) محبوب
کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه