مراسم امضای تفاهمنامه علمی پوهنتون کابل و دانشگاه آزاد اسلمی واحد افغانستان در تاریخ 25 میزان/مهر1397 برگزار گردید.

کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه