گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان، دوره آموزشی نرم افزارهای کاربردی تحلیل آماری داده ها نرم افزار SPSS، نرم افزار LISRELو نرم افزار EVEIWSبرگزار می نماید.

کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه