دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان از بین متقاضیان دارای شرایط لازم دانشجوی ماستری می پذیرد.

دانشگاه آزاد اسلامی کابل در رشته های مدیریت بازرگانی، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، علوم سیاسی برای سال تحصیلی جدید پذیرش دانشجو دارد.

بر اساس فیصله وزارت تحصیلات عالی افغانستان ،محصلانی که قبل از سال 1396شامل برنامه ماستری شده اند فقط تا پایان سال 1398 فرصت دارند تا به دانشگاه مراجعه و ازتیزس خود دفاع نمایند . در صورتی که تا پایان مهلت مقرر از تیزس ماستری خویش دفاع ننمایند، صرف مستحق ترانسکریپت نمرات مضامین را که تکمیل نموده اند ، می گردند.

کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه