پوشه تضمین کیفیت فرم ها

اسناد

انتخاب Toggle عنوان تاریخ
pdf رهنمود ساختاری و وظیفوی برنامه های ارتقای کیفیت ( pdf, 3.44 MB ) (750 دانلود) محبوب
pdf سه مدل مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات ( pdf, 354 KB ) (313 دانلود) محبوب
اسناد فرم ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس استادان ( docx, 1.67 MB ) (732 دانلود) محبوب
اسناد فورم گزارش دهی مرور دوره یی برنامه های علمی نهاد تحصیلی ( docx, 123 KB ) (636 دانلود) محبوب
اسناد فورمه نظرخواهی در مورد نحوه تدریس استاد ( docx, 18 KB ) (645 دانلود) محبوب
pdf مدیریت استراتژیک فرآیندها و مدل ها ( pdf, 5.22 MB ) (443 دانلود) محبوب
pdf مروری بر مدل های برنامه ریزی استراتژیک ( pdf, 272 KB ) (300 دانلود) محبوب
اسناد پرسش نامه تجزيه و تحليل محيط خارجی ( docx, 129 KB ) (637 دانلود) محبوب
اسناد پرسش نامه تجزيه و تحليل محيط داخلی ( docx, 130 KB ) (684 دانلود) محبوب
pdf پرسشنامه ارزیابی از کیفیت تدریس ( pdf, 595 KB ) (636 دانلود) محبوب
pdf پرسشنامه ارزیابی تحقیقات علمی ( pdf, 595 KB ) (642 دانلود) محبوب
pdf پرسشنامه ارزیابی نشرات علمی ( pdf, 619 KB ) (665 دانلود) محبوب
pdf پرسشنامه توسعه کریکولم ( pdf, 668 KB ) (694 دانلود) محبوب
pdf چارچوب ارتقای کیفیت و اعتبار دهی ( pdf, 645 KB ) (329 دانلود) محبوب
کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه