معرفی اجمالی رشته
حقوق جزا و جرم شناسی یکی از 4 گرایش اصلی رشته حقوق است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان در مقطع  ماستری از سال 1389 تاکنون افتخار آن را دارد که پذیرای محصلان گرامی افغانستانی باشد.تحقوق جزا و جرم شناسی شاخه ای از حقوق عمومی است ودارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه های ماهوی و شکلی مستقل از هم است که با تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباط تنگاتنگ دارد این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در بر می گیرد تحول روزافزون در سبک زندگی بشری، اصول و مبانی جرم انگاری و تعبین ضمانت اجراهای کیفری باعث شده تا این رشته به یکی از پرشتاب ترین گرایش های در حال تحول در رشته حقوق تبدیل شود گسترش علوم جنایی تجربی ( از جمله علوم جرم یابی، جرم شناسی و کیفرشناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی ترتید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه، صنعت، اقتصاد و... است.

ضرورت و اهمیت
نیاز روز افزون نظام قضایی، سارنوالی، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی به نیروهای مجرب و آشنا به مباحث حقوق کیفری و جرم شناسی و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوق داناتی که در مسند قضاوت یا مشاوره در دستگاه های اجرایی کشور با مسائل علمی و مقررات و ضوابط قانونی در ارتباط اند، اهمیت این گرایش حقوق را به خوبی آشکار می سازد به رغم تصویب مقررات کیفری گوناگون از یک سو باید پذیرفت کیفیت و کمیت دانش و اطلاعات موجود در کشور افغانستان برای مدیریت علمی روز آمد این نهاد ها در قرن بیست و یک کافی نیست، قوانین و مقررات کیفری متناسب با تحولات حوزه های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه افغانستان روزآمد نشده و بدون توجه به فقه حنفی بیشتر از اسناد بین المللی اقتباس شده است و از سوی دیگر به دلیل طراحی،اجرا و ارزیابی غیر علمی تحولات حقوق کیفریَ، میزان اثربخشی مداخله های کیفری که با هدف کنترل جرم انجام می شوند به طور دقیق مشخص نیست و بخشی از مأموریت های اجرایی و تخصصی نهادهای عدالت کیفری بر مبنای تجربیات شخصی و بدون در نظر گرفتن داده های علمی و نتایج پژوهش های تجربی و حقوقی انجام می شود.
اهداف

بنابراین اهم اهداف تحصیل در این رشته عبارت است از آشنایی با مبانی فقهی، نظری و فلسفی حقوق کیفری در افغانستان ،تربیت نیروی انسانی متخصص برای اشتغال و فعالیت در بخش های حقوق وزارت خانه ها و سازمان های مرتبط با حقوق کیفری به ویژه پلیس، ساران والی دادگاه، زندان، اجرای احکام و... و مدیریت نهاد های عدالت کیفری، آشنایی با روش های افزایش سطح کمی و کیفی ارائه خدمات حقوقی در حوزه عدالت کیفری و بهبود کیفیت دسترسی مردم به ویژه اقشار آسیب بذیر و محروم، افزایش مهارت و توانمندی مدیران و کارکنان نهاد های عدالت کیفری در زمینه شناسایی چالش ها و مشکلات اساسی عدالت کیفری وچگونگی رویارویی با این چالش ها، تقویت نوآوری و ابتکار و روح تتبع و تحقیق در حقوقدانان کیفری و جرم شناسان در زمینه طراحی و ارایه الگوهای افغانستان- اسلامی برای نظام کیفری و آشنایی با خلاءها و نارسائی های نظام آمار و اطلاعات جنایی و چگونگی پایه گذاری زیرساخت های آماری و اطلاعاتی در نظام های حقوق کیفری.   

 

 

کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه