معرفی اجمالی رشته
یکی از 4 گرایش اصلی رشته حقوق است که دانشگاهآزاد اسلامی واحد افغانستان در مقطع  ماستری از سال 1389 تاکنون افتخار آن را دارد که پذیرای محصلیل گرامی افغانستانی باشد حقوق عمومی ناظر بر امر حکمرانی است که شامل سه سطح تأسیسی، تنظیمی و بقا جامعه مدنی است. در سطح نخست، مطالعه ایجاد و استقرار جامعه مدنی- سیاسی و تشکیل دولت- ملت و در سطح دوم تعامل نهاد های حکومتی با یکدگیر و مردم مورد بحث رشته حقوق عمومی است اما سومین سطح ، حقوق و آزادی های فردی موازنه قدرت در جامعه مدنی- سیاسی یا به عبارتی باز تولید امر سیاسی و تجلی آن در نهاد های حقوقی موجب بقا و حفظ دولت- ملت را شامل می گردد.

اهداف دوره
هدف از آموزش حقوق عمومی در مقطع ماستری تربیت حقوقدانی زبردست و آشنا با سپهر سیاست است که نیازهای حوزه حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه عمومی و حقوق کار را تأمین کشور را به سرحد خودکفایی برسانند.
آینده شغلی فارغان
با توجه به جدید بودن گرایش عمومی رشته حقوق و همچنین پیوند ناگسستنی آن با علم سیاست، برای فارغ التحصیلان این گرایش مشاغل متعددی هم در حوزه حقوق و هم حوزه سیاست فراهم می باشد که با آموزش های به روز و استفاده از استادان مجرب در دانشگاه  آزاد اسلامی این فرصت برای محصلین فراهم می شود که پس از فراغت از تحصیل در مشاغل مهم پارلمانی، حقوقی و آموزشی مصروف گردند.

 

کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه