جهت دسترسی به مقالات علمی تعدادی از پایگاه های مقالات علمی معتبر معرفی می گردد.

1. ieeexplore.ieee.org
2. acm.org
3. link.springer.com
4. wiley.com
5. sciencedirect.com
6. acs.org
7. aiaa.org
8. aip.org
9. ajpe.org
10. aps.org
11. ascelibrary.org
12. asm.org
13. asme.org
14. bioone.org
15. birpublications.org
16. bmj.com
18. emeraldinsight.com
19. geoscienceworld.org
20. icevirtuallibrary.com
21. informahealthcare.com
22. informs.org
23. ingentaconnect.com
24. iop.org
25. jamanetwork.com
26. joponline.org
27. jstor.org
28. mitpressjournals.org
29. nature.com
30. nrcresearchpress.com
31. oxfordjournals.org
32. royalsocietypublishing.org
33. rsc.org
34. rubberchemtechnol.org
35. sagepub.com
36. scientific.net
37. spiedigitallibrary.org
38. springermaterials.com
39. tandfonline.com
40. theiet.org
💠معرفی سایت‌هایی جهت دانلود رایگان کتاب تقدیم شما:
🔺www.ketabnak.com
🔺www.urbanity.ir
🔺www.98ia.com
🔺www.takbook.com
🔺www.irpdf.com
🔺www.parsbook.org
🔺www.irebooks.com
🔺www.farsibooks.ir
🔺www.ketabesabz.com
🔺www.readbook.ir
💠سایت‌های مهم علمی، پژوهشی
🔺www.digitallibraryplus.com
🔺www.daneshyar.net 💠بانک‌های اطلاعاتی
🔺www.umi.com/pqdauto
🔺www.search.ebscohost.com
🔺www.sciencedirect.com
🔺www.emeraldinsight.com
🔺www.online.sagepub.com
🔺www.springerlink.com
🔺www.scopus.com
🔺http://apps.isiknowledge.com
🔺www.anjoman.urbanity.ir 💠مقالات فارسی
🔺www.urbanity.ir
🔺www.shahrsaz.ir
🔺www.magiran.com
🔺www.civilica.com
🔺www.sid.ir 💠کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس
🔺www.nlai.ir
🔺www.loc.gov
🔺www.bl.uk 💠دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش:
🔺http://eric.ed.gov 💠اطلاعات عمومی کشورها:
🔺www.worldatlas.com 💠مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی:
🔺www.infolibrarian.com 💠آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸
🔺www.findarticles.com 💠کتابخانه الکترونیک
🔺www.digital.library.upenn.edu/books 💠رایانه و بانک‌های اطلاعاتی فارس:
🔺www.srco.ir
💠دانشنامه آزاد اینترنتی:
🔺www.wikipedia.org 💠دسترسي رايگان به بانک مقالات
دانشگاه کاليفرنيا:
🔺http://escholarship.org/ 💠دسترسي رايگان به بانک مقالات
دانشگاه TENNESSEE:
🔺http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148 💠دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي
دانشگاهي:
🔺http://www.oalib.com/ 💠دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال
هاي سايت In Tech:
🔺http://www.intechopen.com/ 💠دسترسي رايگان به مقالات علمي ،
دانشگاه McGill  :
🔺http://digitool.library.mcgill.ca/R 💠دسترسي رايگان به مقالات علمي،
مقالات 1753 ژورنال- دانشگاه
استنفورد:
🔺http://highwire.stanford.edu/ 💠دسترسي به مقالات و متون علمي
پايگاه Proceeding of the National Academy of Sciences ايالت متحده ي آمريکا:
🔺http://www.pnas.org eric.ed.gov (https://eric.ed.gov/)
ERIC - Education Resources Information Center
ERIC is an online library of education research and information, sponsored by the Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Departmen

کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه