عنوان پایان نامه: بررسی اثر قرضه های کوچک بر بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه خانواده ها در ناحیه 13 شهرداری کابل
نام دانشجو: محمد حسن ذکی
استاد راهنما: دکتر احمد باغی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سال دفاع: 1398
کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه