عنوان پایان نامه: بررسی اثر عوامل بهداشتی در نظریه هرزبرگ بر انگیزش کارکنان ریاست آبرسانی و آبیاری روستایی وزارت انکشاف دهات
نام دانشجو: غلام قادر آزاد
استاد راهنما: دکتر علی براتی دوین
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سال دفاع: 1393
کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه