عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین نظام مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در وزارت انکشاف دهات
نام دانشجو: نوروز علی روشن نژاد
استاد راهنما: دکتر گلنار شجاعی
استاد مشاور: دکتر علی براتی دوین
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سال دفاع: 1393
کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه