عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین ویژگی های خدمات رسانی با میزان رضایت مندی مشتریان از خدمات شرکت برشنا (مطالعه موردی)
نام دانشجو: احمدباسط رسول
استاد راهنما: دکتر عبدالرضا اسعدی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سال دفاع: 1392
کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه