عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط توانمند سازی کارکنان با سبکهای رهبری مدیران در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان
نام دانشجو: عبدالفرید شریف
استاد راهنما: دکتر حسن مهر منش
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سال دفاع: 1392
کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه