عنوان پایان نامه: بررسی استرداد در قوانین جزائی افغانستان
نام دانشجو: عبدالغفور بهنام
استاد راهنما: دکتر مجید شایگان فرد
استاد مشاور: دکتر محمد فرجیها
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سال دفاع: 1394
کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه