عنوان پایان نامه: بررسی استرداد مجرمین در نظام حقوقی افغانستان ایران و اسناد بین الملل
نام دانشجو: فردین اسفزاری
استاد راهنما: دکتر حمید الله غلامی
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
سال دفاع: 1397
کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه